Corona Protocol Trainingen (na 17 november 2020)

UPDATE 17 november

 

Beste leden,

Middels deze mail willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste corona afspraken.

We zijn blij om te melden dat de trainingen van de jeugdleden tot nu toe nog steeds door kunnen gaan.

N.a.v. de vorige week afgekondigde maatregelen is het bestuur van Set Up ’69 druk bezig om te inventariseren wat er mogelijk is voor de overige leden.

Trainingen met maximaal 4 personen is op dit moment weer toegestaan. Helaas is dit voor de seniorenteams van Set Up op dit moment niet uitvoerbaar. Het is lastig te verdelen wie op welk moment gaat trainen. We willen gelijkheid voor alle teams creëren. Daarbij is het voor de penningmeester lastig bij te houden qua inning contributie wie er heeft getraind en hoe de contributie vervolgens geïnd moet worden.

Bij trainingen met 4 personen krijgen we de zaalhuur ook niet “dekkend” qua kosten.

De eerstvolgende persconferentie is op 8 december 2020. Deze dienen we af te wachten om te horen of de maatregelen nog verder versoepelen. De NEVOBO heeft al aangegeven dat er t/m december 2020 geen wedstrijden gespeeld gaan worden. Voor de 2e helft van de competitie kunnen zij nog geen duidelijkheid verschaffen.

Het bestuur heeft zoals jullie gemerkt hebben, de 1e contributie ronde voor het seizoen 2020/2021 niet geïnd bij de seniorenleden.

De jeugdleden hebben aangezien zij wel kunnen trainen wel contributie betaald. Voor hen zal de tweede ronde ook geïncasseerd worden.

We hopen dat we jullie via deze mail weer wat duidelijkheid te hebben gegeven.

Als bestuur hopen we dat er vanaf januari 2021 weer getraind mag worden. Voor nu blijf allen gezond!

Voor het betreden van De Breehoek gelden de maatregelen van de RIVM.

Blijf thuis en laat je testen als:

  • Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klanten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Ook als je uit een gebied komt dat als oranje of rood gekwalificeerd is, kom je 10 dagen niet trainen;
  • Door aan de training deel te nemen verklaar je automatisch, dat jij en jouw huisgenoten geen corona-gerelateerde klachten hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur

 

P.S.

Mocht je nog vragen hebben over de maatregelen, mail het dan aan het bestuur of de Technische Comissie.

 

PICTOGRAMMENLIJST

Klik hier voor een grotere weergave

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar