Corona update

23 april 2020

Update van het bestuur

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. Voor de samenleving als geheel, voor onze leden en ook voor ons als club. In dit bericht hopen wij als bestuur enige duidelijkheid te verschaffen over de afloop van het seizoen 2019/2020.

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door het Corona-virus. Of het nu gaat om gezondheidsklachten, verdriet om een naaste of economische negatieve gevolgen, Sterkte!!

Voor Set Up ligt de focus nu eveneens op gezond blijven. Normaal gesproken zouden we in deze periode het huidige seizoen afronden. Het afgelopen weekend zouden de laatste wedstrijden gespeeld zijn, zouden eventuele kampioenen gehuldigd worden en zouden we het jaarlijkse eindfeest in het vooruitzicht hebben. Helaas zit dat er niet in. Het bestuur legt nu de focus op dit seizoen zo goed mogelijk afronden en voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen.

Bij het afronden van dit seizoen heeft Set Up te maken met een begroting, waarin zowel vaste als variabele kosten staan. De vaste kosten zijn er altijd, ongeacht of er gesport wordt of niet. Voorbeelden zijn o.a. verzekeringen, kosten van NEVOBO.
Er zijn ook variabele kosten die wegvallen doordat het seizoen voortijdig is gestopt en er waarschijnlijk ook niet meer getraind wordt. Dit zijn in ons geval de zaalhuur en eventuele kosten vanuit de NEVOBO. Wat betreft de laatste kostenpost, het kan nog niet volledig berekend worden welk bedrag aan variabele kosten wegvalt, dat valt pas na de huidige crisis met zekerheid vast te stellen.

Het bestuur heeft besloten om de laatste contributies van dit seizoen te innen op de gebruikelijke wijze. We rekenen daarbij op jullie solidariteit. Als de tijd daar is, zal het bestuur bekijken of er een mogelijkheid is om dit te compenseren.

Naast de financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken spreken we elkaar in de Breehoek, op de volleybalvelden. Nu dit niet langer mogelijk is, is het extra belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Bestuur Set Up 69

Realisatie door Zeker Zichtbaar