Programma SVC

 

 

Wedstrijdprogramma SVC2021
ZATERDAG 30 Oktober 2021scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 PJGURenswoudeD1RReD
14.30
1 Goes AssurantiënDe BeukiesH2Woudenberg 6
2  EnervoSet Up 1H1Set Up 2
3 TZNRReDD1Set Up Ds
15.30
1 Wekerom HWoudenberg 6H2Goes Assurantiën
2 PJGU 2 OsnabruggeSet Up 2H1Enervo
3 Set Up  DWekerom DsD1TZN
ZATERDAG 13 november 2021scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 RReDRenswouwD1TZN
14.30
1 Wekerom HDe BeukiesH2ASC Auto Service Centrum
2 PJGU 2 OsnabruggeSet Up 1H12-Wielerhuis
3 TZNPJGUD1Evida
15.30
1 Goes AssurantiënASC Auto Service CentrumH2De Beukies
2 Enervo2-WielerhuisH1Set Up 1
3 EvidaWekerom DsD1PJGU
ZATERDAG 27 november 2021scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 TZNWekerom DsD1Set Up Ds
14.30
1 Woudenberg 6ASC Auto Service CentrumH2Wekerom H
2 Set Up 22-WielerhuisH1PJGU
3 Set Up DsRenswouwD1Wekerom Ds
15.30
1 Wekerom HGoes AssurantiënH2ASC Auto Service Centrum
2 PJGU 2 OsnabruggeEnervoH12-Wielerhuis
3 PJGUEvidaD1Renswouw
ZATERDAG 18 december 2021scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 RReDEvidaD1Wekerom Ds
14.30
1 De BeukiesASC Auto Service CentrumH2Woudenberg 6
2 Set Up 12-WielerhuisH1Set Up 2
3 RenswouwWekerom DsD1Evida
15.30
1 Woudenberg 6Goes AssurantiënH2De Beukies
2 Set Up 2EnervoH1Set Up 1
3 TZNSet Up DsD1Renswouw
ZATERDAG 8 januari 2022scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 TZNRenswouwD1RReD
14.30
1 Goes AssurantiënDe BeukiesH2Wekerom H
2 EnervoSet Up 1H1PJGU
3 RReDPJGUD1Renswouw
15.30
1 Wekerom HWoudenberg 6H2Goes Assurantiën
2 PJGU 2 OsnabruggeSet Up 2H1Enervo
3 EvidaSet Up DsD1PJGU
ZATERDAG 19 februari 2022scheidsrechter van:
13.30
1
2
3 RReDSet Up DsD1TZN
14.30
1 Woudenberg 6De BeukiesH2ASC Auto Service Centrum
2 Set Up 2Set Up 1H12-Wielerhuis
3 TZNEvidoD1RReD
15.30
1 ASC Auto Service CentrumWekerom HH2De Beukies
2 2-WielerhuisPJGU OsnabruggeH1Set Up 1
3 PJGUWekerom DsD1Evida
ZATERDAG 5 maart 2022scheidsrechter van:
13.30
1 Wekerom HASC Auto Service CentrumH2Woudenberg 6
2 PJGU 2 Osnabrugge2-WielerhuisH1Set Up 2
3 RenswouwEvidaD1PJGU
14.30
1 Woudenberg 6Goes AssurantiënH2Wekerom H
2 Set Up 2EnervoH1PJGU
3 PJGUSet Up DsD1Wekerom Ds
15.30
1 De BeukiesASC Auto Service CentrumH2Goes Assurantiën
2 Set Up 12-WielerhuisH1Enervo
3 RReDWekerom DsD1Set Up Ds
Zaterdagmiddag 5 maart 2022
Plm. 17.00 uur
Prijsuituitreiking in het Grand Café.
(wanneer de Corona het toestaat)

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar