Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld kunnen, behalve dat ze ongewenst zijn, ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van volleybalvereniging Set Up ’69 vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren. Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de vereniging ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen en zonodig ook aanpakken. De vereniging heeft gekozen voor het aanstellen van een verenigingscontactpersoon. Dit is Edith Punt- Thomassen. Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan dat bij Edith worden gemeld. Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Zij kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Edith Punt – Thomassen

Realisatie door Zeker Zichtbaar